top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Nabycie kota. Zakazy

Zaktualizowano: 17 lut 2020

Na początku zadajmy sobie pytanie: Czy zakazane jest handlowanie kotami i innymi zwierzętami domowymi na targach i giełdach i innych miejscach poza ich miejscami chodu lub hodowli? I co na to prawo?


W związku z art. 10a. 1. Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się: wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach czy wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

Prowadzenie hodowli bez zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania kota na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego kota (art. 10 u.o.z.) jest nielegalne.


Zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Zakazana jest sprzedaż psów i kotów w anonsach czy Internecie. Inaczej jest to wykroczenie i podlega karze grzywny lub aresztu (art. 37 u.o.z.). Kto nabywa: zwierzę domowe na targach i giełdach; czy psy i koty poza miejscami ich chowu lub hodowli podlega karze grzywny (art. 10b, art. 37e u.o.z.)[1].

[1] N. Dobrowolska, Status prawny psa…, rozdział 11.3.


Przepisy Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.122)


Art. 10a. [Zakazy związane ze sprzedażą, hodowlą w celach handlowych oraz puszczania luzem zwierząt domowych]

1. Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;

3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.


Art. 10b. [Zakazy związane z nabywaniem zwierząt domowych]

1. Zabrania się nabywania:

1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).


Więcej orzecznictwa, komentarzy w naszych książkach prezentowanych poniżej.


Stan prawny na wrzesień 2019.


Więcej o prawach kota w naszej książce: Status prawny kota w Polsce, 2019.Zdjęcie: Amy Baugess Wix.com All rights reserved.
Koci kanał na youtube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1486 wyświetleń

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page