top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Paszport dla psa i kota

Zaktualizowano: 21 lut 2020


Paszport to dokument identyfikacyjnym zwierzęcia, który wystawiany w celu przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków takich jak np. psy, koty, fretki.


Wzór

Wzór paszportu został określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.


Regulacje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz.U.UE.L.2013.178.1).

Artykuł 3 pkt f)"dokument identyfikacyjny" oznacza dokument sporządzony zgodnie z wzorem określonym w aktach wykonawczych, które mają być przyjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiający wyraźną identyfikację zwierzęcia domowego oraz kontrolę stanu jego zdrowia pod względem zgodności z niniejszym rozporządzeniem;


Dane

Paszport zawiera dane takie jak:

  • umiejscowienie transpondera lub tatuażu i datę jego wszczepienia oraz kod alfanumeryczny wskazywany przez transponder lub widniejący na tatuażu;

  • imię, gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia i cechy charakterystyczne zwierzęcia domowego;

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela zwierzęcia oraz dokonania podpisania dokumentu identyfikacyjnego przez właściciela zwierzęcia;

  • imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny;

  • informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;

  • informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych;

  • inne informacje dotyczące stanu zdrowia danego zwierzęcia.


Kto wystawia

Czynność ta należy do lekarza weterynarii, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Uchwale Nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych.

Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne prowadzą rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania takiego dokumentu, a paszporty wydane na terenie RP można zweryfikować na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, za pośrednictwem WETSystems

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii tutaj


Opłata

Obecnie opłata za wydanie paszportu wynosi 70 zł.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz.U.2015.1574).

§ 1 pkt 1) wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 70 zł;Więcej na temat psów i kotów w naszych książkach prezentowanych poniżej.

Autor: Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.

Data publikacji: 12.02.2020.Zdjęcie: Danae Callister Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


1405 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page