top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Prawna ochrona kota

Zaktualizowano: 21 lut 2020

"Kot domowy, Felis catus, również Felis silvestris catus lub Felis silvestris domesticus - udomowiony gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Koty są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie" (N. Dobrowolska "Status prawny kota w Polsce", wstęp, Wydawnictwo Poligraf 2019).

"Kot zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.122) jest zwierzęciem domowym. Art. 4. u.o.z. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o: „zwierzętach domowych” – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. Kot zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę (art. 1 ust. 1). Art. 1 ust. 2 mówi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Ustawodawca poprzez ten zapis nadaje zwierzęciu szczególny charakter – istoty żyjącej (N. Dobrowolska "Status prawny kota w Polsce", Zmiany stanu prawnego, Wydawnictwo Poligraf 2019).


Koty jako zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, naruszenie tych zasad poprzez przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest naruszeniem ustawy. Koty maja prawo do swobodnego bytowania i swoich naturalnych instynktów.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Przepisy odnoszące się stricte do kotów.

Art. 1. [Podstawowe obowiązki wobec zwierząt; odpowiednie stosowanie przepisów o rzeczach] Ust. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Ust. 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

Ust. 3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.


Art. 4. pkt 17 przez „zwierzęta domowe” – rozumie się zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

Art. 6. [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami] ust. 2. pkt 11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;


Art. 21. [Zapewnienie warunków rozwoju i swobodnego bytu zwierząt wolno żyjących] Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.


Zakaz znęcania się nad zwierzętami zamieszczony art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (u.o.z.). Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie o zadawania bólu lub cierpień.

Ustawodawca wymienia przykładowe działania sprawcy, które mogą być zakwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzęciem.

Biorąc pod uwagę sytuację kotów wolno żyjących bez wątpienia znęcaniem się będą następujące zachowania sprawcy:

  • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia,

  • bicie zwierząt,

  • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota,

  • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,

  • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku,

  • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

Kolejna kwestia to otwieranie piwnicznych okienek. Wiele urzędów miast o to apeluje co roku, szczególnie w okresie zimowym. Zima to bardzo trudny czas dla kotów wolno żyjących.

Miasto zwraca się wówczas z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający kotom wolno żyjącym znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem, czyli pozwala na stworzenie bezpiecznego schronienia w nieużywanym, wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym dla kotów, z możliwością ich swobodnego wejścia i wyjścia . Pomieszczenie takie powinno być zamknięte dla osób postronnych. Istnieje możliwość ustawienia budek dla kotów. Budka taka daje w miarę dobre warunków przezimowania, choć nie takie jak ogrzewane pomieszczenia. Budka jedynie umożliwia przetrwanie kotom.

Art. 35 ust. 1 u.o.z. odnosi się do wszystkich zwierząt, w tym do kotów wolno żyjących. Zabicie wolno żyjącego kota albo znęcanie się nad nim stanowi przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – do lat 5.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).


Więcej orzecznictwa, komentarzy w naszych książkach prezentowanych poniżej.Więcej o prawach kota w naszej książce: N. Dobrowolska "Status prawny kota w Polsce", Wydawnictwo Poligraf 2019.

Autor: Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.

Stan prawny na styczeń 2020.


Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.

Koci kanał na youtube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

2845 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page