top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Kot w ustawie o ochronie zwierząt

Zaktualizowano: 18 sty 2020

Koty wolno żyjące zamieszkują podwórka i piwnice. W większości przypadków koty te są nieoswojone, więc odczuwają naturalny lęk do człowieka. Co ważne, koty wolno żyjące są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność w naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni takich jak myszy i szczury. Dlatego kotów wolno żyjących nie powinno się wyłapywać i wywozić ani w żaden sposób utrudniać im bytowania w ich naturalnych schronieniach, na terenach zabudowanych, jak osiedla i piwnice. Wszelkie przejawy okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania czy jakiekolwiek naruszenia praw zwierząt z ustawy o ochronie zwierząt będę zgodnie z prawem przedmiotem postępowania sądowego wobec osób ich nieprzestrzegających.


Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt. A przez „humanitarne traktowanie zwierząt” rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę, art. 4 ust. 2 u.o.z. Koty jako zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, naruszenie tych zasad poprzez przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest naruszeniem ustawy.


Art. 21. [Zapewnienie warunków rozwoju i swobodnego bytu zwierząt wolno żyjących] Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.


Zwierzęta bezdomne a zwierzęta wolno żyjące zostały inaczej zdefiniowane przez ustawodawcę, toteż pojęcia te nie są tożsame:

zwierzęta bezdomne – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Natomiast zwierzęta wolno żyjące (dzikie) – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;


Dlatego koty wolno żyjące to nie są zwierzęta bezdomne, a ich dokarmianie i sterylizacja nie zmieniają ich statusu zwierząt wolno żyjących. Przez fakt dokarmiania nie stają się też zwierzętami udomowionymi.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.o.z. zabicie kota albo znęcanie się nad nim stanowi przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – do lat 5.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Art. 37. [Naruszenie innych zakazów lub nakazów ustawowych]

1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu lub grzywny.

4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).


Więcej orzecznictwa, komentarzy w naszych książkach prezentowanych poniżej.


Stan prawny na wrzesień 2019.


Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.


Koci kanał na youtube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

6217 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page