top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Brexit a podróż z psem i kotem

Zaktualizowano: 21 lut 2020


Wybierając się z psem, kotem czy innym zwierzęciem domowym, w celach niehandlowych, do Wielkiej Brytanii powinniśmy sprawdzić jakie warunki musimy spełnić, aby bezpiecznie przekroczyć ze zwierzakiem granicę.

Czym w takim razie jest przemieszczanie zwierząt w celach niehadlowych i co mówią na ten temat przepisy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz.U.UE.L.2013.178.1).

Artykuł 3 pkt a) "przemieszczanie o charakterze niehandlowym" oznacza każde przemieszczanie, którego celem nie jest sprzedaż ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego".


Artykuł  4 Obowiązek ogólny

Przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych spełniającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w niniejszym rozporządzeniu nie można zabronić, ograniczać ani utrudniać ze względów dotyczących zdrowia zwierząt innych niż wynikające ze stosowania niniejszego rozporządzenia.


Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018.1967).

Art.  24a.  [Przemieszczanie w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym]

1. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontrolę spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, które są określone w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 75, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 998/2003".

2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu 998/2003 wydaje decyzję o zastosowaniu środków przewidzianych w tym rozporządzeniu oraz nadzoruje jej wykonanie.


Od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie BREXITu będzie obowiązywał tzw. „okres przejściowy”. W tym okresie wszystkie zasady dotyczące przemieszczania zwierząt domowych w celach niehandlowych takich jak psy, koty i fretki, z i do Wielkiej Brytanii musimy spełnić pewne wymogi, takie jak:


  • Identyfikacja. Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane. Po pierwsze zwierzę powinno posiadać czip/ transponder, który identyfikuje zwierzę lub posiadać wyraźny, czytelny tatuażu (wykonany przed dniem 3 lipca 2011 r.). Transponder/ Mikroczip zachowuje informacje na temat zwierzęcia przez długi okres czasu i składa się z układu scalonego, zaprogramowanego numerem identyfikacyjnym. Taki czip założymy u weterynarza.

  • Szczepienia. Zwierzęta muszą posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania, warto o tym pamiętać. W przypadku kolejnych regularnie przeprowadzanych szczepień, szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia!

  • Ilość i cel. Ilość zwierząt przemieszczających się w charakterze niehandlowym wynosi 5 sztuk. Przemieszczanie niehandlowe większej liczby zwierząt jest możliwe w przypadku: uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach, wówczas przedstawiamy dowody na takie uczestnictwo. Zwierzę powinno mieć więcej niż 6 miesięcy.

  • Dokumenty, paszport. Zwierzęta muszą posiadać paszport UE. Paszport wystawia upoważniony lekarz weterynarii. Jeżeli zwierzę podróżuje w towarzystwie osoby niebędącej jej właścicielem niezbędne jest wystawienie przez niego pisemnego upoważnienia. Przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne prowadzone są rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt domowych. Więcej na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. więcej

  • Profilaktyka. Wybierając się ze zwierzęciem domowym do Wielkiej Brytanii musimy go poddać profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis. więcej

  • Sankcje. Nie spełnienie wymogów może spowodować odesłanie zwierzęcia do kraju przyjazdu, poddanie kwarantannie albo co gorsza w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddanie go eutanazji. Podobnie w krajach EU. więcej

W przypadku przemieszczania się pomiędzy krajami UE lub z krajów spoza UE musimy posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie udokumentowane w paszporcie dla zwierząt domowych lub w świadectwie zdrowia zwierząt, jak psy, koty i fretki, aby móc przekroczyć granice UE. Więcej

Więcej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii tutajWięcej na temat psów i kotów w naszych książkach prezentowanych poniżej.

Autor: Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.

Data publikacji: 12.02.2020.Zdjęcie: Tran Mau Tri Tam, Wix.com All rights reserved.

Źródło: Pismo GIW - Główny Inspektorat Weterynarii pobierz  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


1138 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page