top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Złośliwe drażnienie i straszenie psa

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Nie drażnimy i nie straszmy złośliwie psa. Niby sprawa prosta, a jednak gramy zwierzakom na nerwach, a potem płacz, że pies ugryzł. Przecież ma prawo stracić cierpliwość i się zwyczajnie bronić przed natrętem.

Poza tym zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt złośliwie straszenie lub drażnienie zwierząt to znęcanie się nad zwierzętami. Jeśli to nie przemawia, to pamiętajmy, że zwierzę zna sposoby, żeby nam oddać. Szkoda wówczas uczyniona może nie zostać uwzględniona, z uwagi na naszą prowokację sytuacji stresowej u zwierzęcia oraz jego naturalnego instynktu w postaci bronienia się przed napastnikiem i nękającym.


Czym wobec tego jest drażnienie? Słownik języka polskiego definiuje to jako denerwowanie, robienie coś na przekór, tym samym samo drażnienie ma pejoratywne znaczenie. https://sjp.pl/drażnienie


Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na nas obowiązek humanitarnego ich traktowania oraz zapewnienia godziwych warunków egzystencji. Zwierzę to istota żywa zdolna do odczuwania cierpienia. Zwierzę nie jest rzeczą. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Art. 4. pkt 2) ustawy o ochronie zwierząt "humanitarnym traktowaniu zwierząt" - rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;


Art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt mówi, iż przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;


Według ustawy okrutne traktowanie to art. 4 pkt 8) "okrutnym traktowaniu" - rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się;


Jeśli działanie takie podejmowane jest z premedytacją, w sposób wyszukany i nakierowany na zwiększenie bólu lub cierpień zwierzęcia, to mamy do czynienia ze znęcaniem się ze szczególnym okrucieństwem.

art. 4 pkt 12) "szczególnym okrucieństwie" - rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania;


Kary za znęcanie

Za znęcanie się nad zwierzęciem można otrzymać karę do 3 lata więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet 5 lat i nawiązka w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt. Ponadto sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt.


Art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt, znęcanie się nad zwierzęciem, pozbawienie wolności od 3 do 5 lat.

Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia określonej działalności]

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

3a. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a.

3b. Sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2.

(...)

5.  W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

6. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt do lat 2.

Zgodnie z przepisami prawa złośliwe drażnienie psa jest formą okrucieństwa wobec zwierząt, czyli świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. A jeśli drażnienie było ze szczególnym okrucieństwem, to można otrzymać karę do 5 lat pozbawienia wolności oraz nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt nawet do 100 000 zł.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Zmiana - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2018.663).


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcia / rysunki : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


3910 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page