top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Walki psów zakazane

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Okrucieństwo przybiera różne formy, a jedną z nich jest przygotowywanie i uczestnictwo psów w walkach. Mamy XXI wiek, a nadal proceder trwa w ukryciu, gdzie przyjmowane są zakłady.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122) zakazuje tego procederu, pod groźbą kary aresztu albo grzywny, w tym za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo.

Można też orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.


Art. 16. Zabrania się wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności zabrania się organizowania walk z udziałem byków, psów, kogutów.


Art. 37. 1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3,

art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust.

1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27

podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia.

4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.


Więcej na temat odpowiedzialności za psa, praw i obowiązków związanych z posiadaniem psa w książce: N. Dobrowolska, "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi i wymaga zgody autora na ponowne publikowanie.


Stan prawny na wrzesień 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


You Tube: odsłuchaj

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1595 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page