top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Obowiązek powiadomienia o znalezieniu psa

Zaktualizowano: 9 lut 2020


"Czy taki pies przygarnięty i następnie adoptowany ze schroniska jest już nasz, czy możemy się spodziewać, że właściciel się odezwie, bo stwierdzi, że szukał i dał ogłoszenie o poszukiwanym zwierzęciu itp."

Jeśli znajdziemy zwierzę to mamy obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję. (Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018). Znaleziony pies może mieć właściciela, dlatego najpierw szukamy jego właściciela, tym samym nie możemy przekazywać psa do adopcji od razu po znalezieniu. Mamy ustawowe terminy na podjęcie działań, takich jak poszukiwanie właściciela psa. Jeśli nikt się po psa nie zgłosi w terminach ustawowych, to wtedy możemy przekazać go do adopcji lub samemu adoptować.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Art. 9a. [Obowiązek powiadomienia o porzuconym zwierzęciu] Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.


Jeśli znalezionego cudzego psa zatrzymamy u siebie, to mamy obowiązek poinformowania wszędzie gdzie to możliwe, że poszukujemy właściciela. Wówczas po roku od jego znalezienia pies jest nasz. Jeśli tego nie zrobimy to dopiero po 2 latach nabędziemy go na własność.


Art. 187 kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1145), w ciągu roku od dnia doręczenia jej (tj. właścicielowi) wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania (np. z jakichś przyczyn nie mógł tego uczynić) – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy.


Art.  187. k.c. [Przemilczenie] § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

W przypadku gdy zwierzę trafia do schroniska opiekę nad nim przejmuje schronisko. Termin kwarantanny 14 dni lub 15 dni jest ustalony urzędowo w danej gminie (np. uchwała rady miasta w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt). W naszym interesie jest odebrać zwierzę jak najszybciej z takiej placówki, gdyż większość schronisk po tym czasie kwarantanny kieruje zwierzę do adopcji, inaczej zwierzę musiałoby czekać aż 2 lata aby ktokolwiek mógł je zaadoptować. Jest to praktyka stosowana od lat w schroniskach. Z każdym miesiącem sytuacja takiego zwierzęcia w schronisku się pogarsza i niestety coraz trudniej znaleźć mu dom, a zwierząt przybywa. Jeśli zwierzę trafi do adopcji po kwarantannie, a my będziemy chcieli je odebrać, bo z jakiejś przyczyny zgłosiliśmy się za późno, to możemy powołać się na art. 187 k.c.

Jeśli znaleziony pies ma czip, to w ogóle nie ma problemu, schronisko kontaktuje się z właścicielem.


Schroniska często stosują w swoich regulaminach czy informacjach na stronie internetowej czy na miejscu w schronisku okres karencji tj. 14 dni kwarantanny, z uwagi na obserwację zwierzęcia, jego stanu zdrowia i odizolowanie go od pozostałych, a następnie po tych dniach przeznaczają go do adopcji, czyli realizując zadania z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, czyli poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt.


Zdarzały się sytuacje, że po znalezieniu psa, znalazca dawał ogłoszenie w sieci o psie do adopcji albo uznawał, że po 14 dniach pies jest jego. Termin 14 dni odnosi się wyłącznie do psów w schroniskach, więc jeśli osoba prywatna zatrzyma psa, to dla niej termin będzie taki jak w kodeksie cywilnym, co oznacza, że nie możemy przygarniętego psa zaadoptować jako swojego po 14 dniach.


Własność porzuconego zwierzęcia nabywa ten, kto objął je w posiadanie samoistne (art. 181 k.c.), toteż zwierzę porzucone, odłowione i oddane do schroniska, może zostać zbyte, czyli przekazane do adopcji. Jeśli zwierzę zabłąkało się czy uciekło, właściciel nie traci praw do zwierzęcia, jednak schronisko może o tym nie wiedzieć, więc lepiej zacząć poszukiwanie zwierzęcia od tych placówek. Więcej w rozdziale książki o własności porzuconego psa.


Jednym z zadań gminy jest właśnie walka z bezdomnością zwierząt.

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


Art. 11 Ustawy o ochronie zwierząt [Wyłapywanie bezdomnych zwierząt] ust. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.


Pamiętajmy też o Kodeksie wykroczeń (Dz.U.2019.821).

Art.  125.  [Niezawiadomienie w terminie o znalezieniu cudzej rzeczy] Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


Mamy obowiązek powiadomienia w terminie 2 tygodni właściwy organ (np. Policja) o znalezieniu psa, a także mamy obowiązek poszukiwania właściciela psa.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122). Zmiana - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2018.1600).Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.


Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Wysłuchaj artykułu na you tube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

13 268 wyświetleń

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page