top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Szkoda uczyniona przez psa

Zaktualizowano: 21 lut 2020


Co zrobić, kiedy nasz pies będąc na spacerze zniszczy np. kobiecie sukienkę?

Kodeks cywilny reguluje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę, które pozostaje pod stałą pieczą człowieka.


Art. 431. k.c. [1] [Szkoda wyrządzona przez zwierzęta]

§  1.  Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. §  2.  Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

[1] Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145).


Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę jest każdy, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje. Chodzi więc o osobę, która sprawuje władztwo nad zwierzęciem.


Obejmuje to szkody zarówno na osobie (będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia), jak i na mieniu (jego utrata, zniszczenie lub uszkodzenie) albo dobro w postaci innego zwierzęcia.


"Odpowiedzialność za psa ponosi nie tylko właściciel psa, lecz także osoba, która w momencie zdarzenia mającego skutki prawne np. powstania szkody, sprawuje pieczę nad psem. Może to być zarówno petsitter, jak i osobna bliska, która akurat wyprowadza psa na spacer, na którym to spacerze dochodzi do powstania szkody, np. na mieniu albo na osobie. Mamy obowiązek naprawienia takiego uszczerbku spowodowanego przez zwierzę." (Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce - poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018).

W książce znajduje się rozdział o ubezpieczeniu psa.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Można się schować, ale i tak prawda wyjdzie na jaw. Czyli jak pies zrobi demolkę komuś, a my oczami świecimy i płacimy.

Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wysłuchaj artykułu na you tube:

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

2285 wyświetleń

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page