top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Sprzątamy po swoim psie

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Sprzątanie po swoim psie to obowiązek każdego właściciela bądź opiekuna psa. Niestety niejedna osoba miała takie doświadczenie, że sprzątając po swoim psie wdepnęła w cudzą kupę.

Zbierajmy odchody po swoim psie. Psuje to opinie pozostałym właścicielom psów.


Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019.821).

Art. 54. [Naruszenie przepisów porządkowych] Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 145. [Zaśmiecanie miejsc publicznych] Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.Gdzie wrzucać takie odpady?

Najlepiej sprawdzić regulamin utrzymania czystości i porządku w swojej gminie.


Przykład.

Zmiana z lutego 2018 roku w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w m.st.Warszawa.

Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy


§27 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.


Kolejny przykład.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3530) wszedł w życie dnia 29 lipca 2016 r. Uchwała ta zastępuje uchwałę nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

§ 18. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.


Pamiętajmy mandat wynosi 500 zł. i kupa wstydu.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Wysłuchaj artykułu na you tube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1686 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page