top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Spacer z psem po lesie

Zaktualizowano: 21 lut 2020


Spacer z psem to jedna z form aktywności z psem. Pamiętajmy jednak o przepisach prawa oraz o tym, że las to dom dzikich zwierząt. Nie bez przyczyny pies powinien być na smyczy, dzikie zwierzęta mają prawo czuć się bezpiecznie, nie płoszmy ich. Może zdarzyć się odwrotnie, że spotkamy niekoniecznie przyjaźnie nastawionego zwierza i uważajmy na pułapki kłusowników.

Wobec powyższego nie chodzimy luzem z psem po lesie chyba, że jesteśmy z psem na polowaniu, gdyż polowanie to jedno z wyłączeń ustawowych.


Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U.2018.2129). Art. 30. ust. 1. W lasach zabrania się: pkt 13) puszczania psów luzem;


Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2018.1614) w art. 15. ust. 1. pkt 16 mówi, że w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czyli do rezerwatu z psem mamy zakaz wstępu, poza wyjątkami ustawowymi jak wyżej.

Zbieramy odchody psa w lesie. Nie śmiecimy.

Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2019.821):

Art. 145. [Zaśmiecanie miejsc publicznych] Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art.  165.  [Płoszenie, ściganie, zabijanie zwierząt] Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą,podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art.  166.  [Puszczanie psa luzem w lesie] Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem,podlega karze grzywny albo karze nagany.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.


Wysłuchaj artykułu na you tube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1515 wyświetleń

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page