top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pies z wizytą w szpitalu

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Przedstawię sytuacje kiedy to pies jest odwiedzającym, a nie pacjentem. Czy zatem możemy wejść z psem do szpitala i czy z każdym psem?

Szpital to budynek użyteczności publicznej. Nie możemy spacerować z psem po szpitalu, choćby z uwagi na przepisy sanitarne. Teren użyteczności publicznej to jedno, a budynek użyteczności publicznej to drugie. Szpital to budynek użyteczności publicznej o specjalnym przeznaczeniu.

Raczej nie wejdziemy z psem do szpitala, mogą i mają prawo nas wyprosić.


Wyjątek: pies terapeutyczny.

Pozostaje kwestia psów terapeutycznych w szpitalach. Wielokrotnie pisano o tym, jaki zbawienny wpływ ma dogoterapia na pacjentów, że zmniejsza stres związany z pobytem w szpitalu, szczególnie u dzieci, przebywających długi czas bez rodziców, ale także można śmiało powiedzieć, że pies jest lekarstwem na chorobę w takich przypadkach.

Spotkania z pacjentami najczęściej odbywają się w specjalnie wyznaczonych miejscach, zgodnie z wymogami przepisów sanitarnych.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422). Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202) zarządza się, co następuje:


§  3.  [Definicje legalne]

6) budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;


"Z w/w przepisu art. 4 ust. 2 pkt 6 wynika jednoznacznie, że obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest ochrona przed zagrożeniami, uciążliwościami czy zanieczyszczeniami terenów. Obowiązek ten nie może być wykonywany przez określenie zakazu wprowadzenia psów i innych zwierząt do wymienionych obiektów, ale powinien być realizowany w sposób określony chociażby w § 6 pkt 2 Regulaminu polegający na wyprowadzaniu psa na smyczy".


Nie oznacza to, że nie można zakazać wejścia do szpitala, sklepu czy innego obiektu. Oznacza to tyle, że powinno być określone w odpowiednich regulacjach. Taką regulacją nie powinien być regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.


Podsumowanie


Sklep i szpital to budynek użyteczności publicznej, to nie teren użyteczności publicznej, jest odrębnie zdefiniowany, nie wchodzimy do niego z psem, chyba, że nam pozwolą. Jedyny wyjątek to pies asystujący.


Do szpitala może wejść z psem asystującym. W innym przypadku najlepiej zapytać czy możemy wejść z psem.


Można zakazać wejścia do szpitala, sklepu czy innego obiektu, jednak powinno być określone w odpowiednich regulacjach, a nie w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Taką regulacją może być regulamin korzystania z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej.Więcej na temat odpowiedzialności za psa, praw i obowiązków związanych z posiadaniem psa w książce: N. Dobrowolska, "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi i wymaga zgody autora na ponowne publikowanie.


Stan prawny na wrzesień 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.YouTube: odsłuchaj


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


4246 wyświetleń

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page