top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pies przy drodze

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Spacer z psem przy drodze to chyba nie najlepszy pomysł, ale niestety w mieście trudno o inne warunki. Jeśli już musimy spacerować przy drodze, to zachowajmy wszelkie środki ostrożności.

"Idąc z psem przy drodze, pies może być prowadzony tylko na uwięzi. (Grzegorczyk Tomasz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz do art. 91 (7), wyd. II, LEX 2013). Art. 86. k.w. [Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym] §1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny" (Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018).

Jeśli idziesz z psem na spacer wzdłuż drogi, to trzymaj psa na smyczy, aby ani on, ani uczestnicy ruchu drogowego nie stali się ofiarami wypadku.


Wypadek.

art. 177 §1 Kodeksu karnego (Dz.U.2018.1600) Kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 §1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

173 §1 k.k. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wypadek z udziałem psa został umówiony w książce.


Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018.618).

art. 91 Kodeksu wykroczeń [Zanieczyszczenie drogi publicznej] Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.


Więcej orzecznictwa, komentarzy w tym temacie w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.

W książce jest rozdział poświęcony tej tematyce.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1713 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page