top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Znęcanie się nad psem. Porzucenie psa

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Nie porzucajmy zwierząt, one czują i przywiązują się do człowieka. Porzucenie zwierzęcia jest formą okrucieństwa wobec niego. Jesteśmy zobowiązani ustawą o ochronie zwierząt do humanitarnego ich traktowania oraz zapewnienia godziwych warunków egzystencji. Zwierzę to istota żywa zdolna do odczuwania cierpienia. Zwierzę nie jest rzeczą. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Art. 4. pkt 2) ustawy o ochronie zwierząt "humanitarnym traktowaniu zwierząt" - rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;


Czym według ustawy jest znęcanie?

Art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt mówi, iż przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

pkt 11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.


"Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. z całą pewnością mamy do czynienia z okrucieństwem, a porzucony pies staje się zwierzęciem bezdomnym.

Art.  4.  [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o:

pkt 16) "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;


Zwierzę porzucone przez człowieka traci dom, poczucie bezpieczeństwa i co najgorsze może stracić zdrowie lub życie. Takie zwierzę zdane na siebie w obcym miejscu, w panice i przerażeniu, niezrozumieniu sytuacji staje się ofiarą i nierzadko biegnąc przed siebie, szukając domu, ginie pod kołami pojazdów. Jest to okrucieństwo.


Według ustawy okrutne traktowanie to art. 4 pkt 8) "okrutnym traktowaniu" - rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się;

Jeśli jednak działanie takie podejmowane jest z premedytacją, w sposób wyszukany i nakierowany na zwiększenie bólu lub cierpień zwierzęcia, to mamy do czynienia ze znęcaniem się ze szczególnym okrucieństwem.

art. 4 pkt 12) "szczególnym okrucieństwie" - rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania;


Kary za znęcanie

Za znęcanie się nad zwierzęciem można otrzymać karę do 3 lata więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet 5 lat i nawiązka w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt. Ponadto sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt.


Art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt, znęcanie się nad zwierzęciem, pozbawienie wolności od 3 do 5 lat.

Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia określonej działalności]

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

3a. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a.

3b. Sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2.

(...)

5.  W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

6. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt do lat 2.

Zgodnie z przepisami prawa porzucenie jest formą okrucieństwa wobec zwierząt, czyli świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. A jeśli porzucenie było ze szczególnym okrucieństwem, np. pozostawienie psa w lesie na uwięzi, bez wody i skazanie na śmierć to można otrzymać karę do 5 lat pozbawienia wolności oraz nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt nawet do 100 000 zł.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Zmiana - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2018.663).


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcia / rysunki : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Małe sierotki

Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Wysłuchaj artykułu na you tube


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


1651 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page