top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Głośne szczekanie psa

Zaktualizowano: 17 lut 2020

Adopcja psa to wspaniała decyzja, jednak czasem pies bojąc się utraty kolejnego właściciela ciężko przechodzi rozłąkę. Nowe miejsce i ludzie to dla psa dodatkowy stres. Czynników głośnego szczekania może być wiele. Zdarza się, że podczas naszej dłuższej nieobecności w domu (np. jesteśmy w pracy), pies wyje lub szczeka (lęk separacyjny). Dlatego można poinformować sąsiadów o takiej sytuacji i poprosić ich o wyrozumiałość. Warto zaznaczyć w tej rozmowie, że pracujecie nad problemem np. poprosiliście o pomoc specjalistę behawiorystę lub zoopsychologa.


Co zrobić kiedy ten czas wycia, szczekania psa się wydłuża albo co gorsza właściciel psa ma w nosie czy to przeszkadza sąsiadom, czy nie. Po prostu nie wykazuje minimum dobrej woli w zakresie dobrych zasad współżycia społecznego. Co na to prawo?


Działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim (immisje).


Z immisjami mamy do czynienia w przypadku uciążliwego szczekania psa, np. od 7 rano do późnych godzin wieczornych albo całymi nocami. Jeżeli nie można korzystać z nieruchomości w związku z hałasem spowodowanym szczekaniem psów przysługuje nam roszczenie negatoryjne. Zgodnie z art. 144 k.c. w związku z art. 222 § 2 k.c. pokrzywdzony może wystąpić z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

(N.Dobrowolska, "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Wydawnictwo Poligraf 2018).


Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025 z zm.)

Art. 144. k.c. [Zakaz immisji]

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.


Art. 222. k.c. [Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne]

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.


Nadmierne szczekanie psa potrafi być uciążliwe, z jednej strony pies ma prawo szczekać, bo trudno żeby mówił, ale z drugiej strony istnieją też pewne granice.

Trudniej natomiast o jednoznaczną ocenę w wypadkach, gdy zachowanie zwierzęcia zakłóca tzw. spokój psychiczny, którego elementem może być np. potrzeba wypoczynku w ciszy.


Zgodnie z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń stanowiącym, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (na zasadach ogólnych, tj. od 20 zł do 5 tys. zł). Można zatem ukarać właściciela/opiekuna psa m.in. za uciążliwe szczekanie.


Pojedyncze szczekanie psa albo uzasadnione okolicznościami obiektywnymi szczekanie (złodziej, obcy na klatce schodowej) nie stanowi podstawy do interwencji sąsiadów. Po prostu nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkich uciążliwości stwarzanych przez życie w określonym środowisku.

Art. 144 k.c. mówi jedynie o przekroczeniu miary dopuszczalnych zakłóceń. Ma to na celu wyeliminowanie złośliwych czy też nieuzasadnionych pretensji sąsiadów.


Więcej na temat odpowiedzialności za psa, praw i obowiązków związanych z posiadaniem psa w książce: N. Dobrowolska, "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.

Autor : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


YouTube: odsłuchaj  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

3345 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page