top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Poznań - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


Uchwała nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7458).


W miejscach publicznych psy muszą być wyprowadzane na smyczy i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu - na smyczy i w kagańcu.


Rozdział 6 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 8

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia. 3. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.


§ 9 Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy:

1) wyposażenie psa w obrożę;

2) stały skuteczny dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymywania, adekwatny do wielkości, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu, gdzie pies został wprowadzony;

3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Zebrane psie odchody należy umieszczać w koszach na drobne odpady komunalne lub w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.


§ 11

1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu - na uwięzi i w kagańcu.

2. Osoby utrzymujące psy wprowadzają je na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, w tym do obiektów użyteczności publicznej, z poszanowaniem zasad tam obowiązujących i mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi.


3. Zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku jest dozwolone:

1) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi – i tylko w sytuacji, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, a sama obecność psa bez uwięzi nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. Obowiązek założenia kagańca dotyczy w tym przypadku psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu;

2) na terenie ogrodzonego wybiegu dla psów, gdzie po zwolnieniu z uwięzi psy mogą przebywać bez kagańca – z wyjątkiem psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu, które przebywając na terenie wybiegu, muszą mieć założony kaganiec, a zwolnione z uwięzi mogą zostać tylko w przypadku, kiedy na jego terenie nie przebywają jednocześnie bez uwięzi psy innych właścicieli.


4. Każdorazowo przy zwalnianiu psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku musi zostać spełniony warunek, że cechy osobnicze zwierzęcia nie stwarzają zagrożenia dla ludzi czy innych psów.

5. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do podejmowania środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym obiektach użyteczności publicznej.


Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.


Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1412 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page