top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Kielce - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR XLII/892/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, Poz. 1804). Dokument ten nie zmienił zapisów odnoszących się do psa z 2015 roku.


W Kielcach psa prowadzimy na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne w kagańcach.

W miejscach mało zatłoczonych, za wyjątkiem psów rasy określonej przepisami za agresywną, dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

W zakresie utrzymania psów nie zmieniła zapisów UCHWAŁY NR VI/99/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, Poz. 1045).


Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 8. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.


2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.


3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) prowadzenia zwierząt na uwięzi, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) nałożenia kagańca psom ras uznawanych za agresywne zagrażającym otoczeniu,

3) nie wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników, na tereny:

a) placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

b) kąpielisk i boisk szkolnych,

c) zieleni i sportowe zarządzane przez następujące jednostki organizacyjne miasta: - szkoły, - przedszkola, - żłobki, - placówki wychowawcze, - placówki kultury, - urzędy,

d) budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym w szczególności budynków, w których siedziby mają jednostki organizacyjne miasta określone w ppkt c, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej,

4) należytego zabezpieczenia nieruchomości, tak aby przebywające w niej zwierzęta nie mogły się z niej wydostać,

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.


4. W miejscach mało zatłoczonych, za wyjątkiem psów rasy określonej przepisami za agresywną, dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.


Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1069 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page