top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Obowiązki właścicieli psów w kodeksie wykroczeń

Zaktualizowano: 9 wrz 2021


Zmiana prawa dla właścicieli psów. Będą ostrzejsze kary za brak nadzoru nad psem.

W artykule przedstawię jedynie aspekt zaostrzenia ustawowych sankcji karnych za wykroczenia związane z utrzymywaniem zwierząt w kodeksie wykroczeń. Projekt zawierał też inne zmiany. Rada Ministrów przyjęła projekt 15 maja 2018 r. Więcej: tutaj


W mediach co jakiś czas pojawiały się informacje o pogryzieniu dziecka przez psa i braku odpowiedniego nadzoru nad zwierzęciem, szczególnie gdy jest ono agresywne i puszczone wolno.


Skutkuje to obecnie zmianą prawa od dnia 15 listopada 2018 roku w ten sposób, że podniesiono kary za brak odpowiedniego nadzoru nad psem z 250 zł do 1000 zł, a nawet kary ograniczenia wolności.


Zmiana nie dotyczy tylko psów uznanych za agresywne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.2003.77.687), ale wszystkich psów, które są niebezpieczne dla otoczenia, bez względu na rasę.


Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy:

źródło: tutaj


Surowa kara za psy bestie
Ustawa zaostrza kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet ograniczeniem wolności. Do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł.
Sankcję tę należy wyraźnie zwiększyć, ponieważ często dochodzi w Polsce do ataków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właściwego dozoru. Ofiarami psów bestii niejednokrotnie padają dzieci. Brak dostatecznej reakcji karnej na takie przypadki powoduje więc poważne zagrożenie.
Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018.618 z zm.) Art.  1.  [Wykroczenie] §  1.  Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

Art.  24.  [Grzywna] §  1.  Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Kara 5000 zł to maksymalna wysokość grzywny, będzie mieć miejsce przy kumulacji przewinień. Nie oznacza to, że każdorazowo otrzymamy mandat w tej wysokości. To maksymalna kwota.


Zmiana dotyczy obowiązków właścicieli psów poprzez zmianę w kodeksie wykroczeń następujących artykułów:

- art. 77 - brak nadzoru nad psem,

- art. 78 - drażnienia lub płoszenia zwierzęcia, może to być w przypadku postronnej osoby, ale nie tylko, czasem sam właściciel drażni psa. Ponadto właściciel może się bronić tym, że pies był drażniony i w efekcie ugryzł napastnika, ma to znaczenie w przypadku roszczeń.

Pamiętamy, że drażnienie jest formą znęcania się nad psem z ustawy o ochronie zwierząt Art. 6. [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami] ust. 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: pkt 9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

- art. 108 - szczucie psem.


Art. 77 k.w. i art. 78 k.w. został zmieniony przez art. 1 pkt 5 i 6 ustawy z 4 października 2018 roku (Dz.U.2018.2077) zmieniającej ustawę Kodeks wykroczeń z dniem 15 listopada 2018 roku.

Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.


W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U.2021.281) art. 77 i art. 78 otrzymują brzmienie:


Art. 77. [Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia] § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Art. 78. [Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia] Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.


pkt 6) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”;


źródło Sejm, projekty aktów prawnych: tutaj


Czyli artykuły te mają teraz następujące brzmienie:

Art. 77. k.w. [Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia] § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Art. 78. k.w. [Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia] Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.


Art. 108. k.w. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

A jak było przedtem

Art. 77. k.w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.


Art. 78. k.w. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.


Art. 108. k.w. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.


Więcej orzecznictwa, komentarzy w temacie pies i prawo w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Stan prawny na wrzesień 2020 r.


Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

9960 wyświetleń

Comments


bottom of page