top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Odpowiedzialność za kota

Zaktualizowano: 17 lut 2020

Orzecznictwo wskazuje, że odpowiedzialność za kota ponosi nie tylko właściciel kota, ale również osoba, która w momencie zdarzenia mającego skutki prawne np. powstania szkody, sprawuje pieczę nad kotem. Odpowiedzialność za kota i jego działanie, czy to na spacerze (jeśli wychodzimy z kotem na zewnątrz na uwięzi), czy też kiedy kot sam wychodzi sobie na zewnątrz, czy wobec innych osób, ponosi opiekun. Może to być zarówno petsitter, jak i osoba bliska, która akurat opiekuje się kotem kiedy dochodzi do powstania szkody, na przykład na mieniu czy na osobie.[1].

Głównym przepisem odnoszącym się do tego zakresu jest art. 431 k.c.

Art. 431.[2] [Szkoda wyrządzona przez zwierzęta]


§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.


§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

[1] N. Dobrowolska, Status prawny psa…, rozdział 3.7 Petsitter.

[2] Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).


Więcej orzecznictwa, komentarzy w naszych książkach prezentowanych poniżej.


Stan prawny na wrzesień 2019.


Więcej o prawach kota w naszej książce: Status prawny kota w Polsce.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Koci kanał na you tube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

3344 wyświetlenia

留言


留言功能已關閉。
bottom of page