top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Gorzów Wielkopolski - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR LVIII/728/2018 RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.


Rozdział 7. OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT DOMOWYCH

§ 16. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest:

1) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub teren nieruchomości;

2) sprawować kontrolę nad zwierzęciem przebywającym poza pomieszczeniem lub terenem nieruchomości;

3) w odniesieniu do psów przebywających na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzić je na smyczy.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest sprawować opiekę nad zwierzęciem i bezpośrednią kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru.

3. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych przepisów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.


§ 17. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

2. Nieczystości, o których mowa w ust. 1, należy umieszczać w szczelnych opakowaniach foliowych lub papierowych i pozbywać się ich do pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub pozostających po prowadzeniu selekcji.


W miejscach publicznych w tym mieście psa prowadzimy na smyczy, a w komunikacji miejskiej na smyczy i w kagańcu. Ponadto zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych przepisów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.


Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1646 wyświetleń

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page